Knjiga utisaka    

Novembar 20, 2018
1. Koliko ste zadovoljni?
Potpuno zadovoljni
Zadovoljni
Nezadovoljni
-Raznovrsnošću usluga u odnosu na Vaše potrebe?
-Kvalitetom usluge?
-Kvalitetom ponuđenih poslova?
-Našom profesionalnošću?
-Cenom rada u odnosu na Vaša očekivanja /zahteve?
-Uslovima plaćanja?
-Vašom sigurnošću na radu?
-Našom efikasnošcu u rešavanju eventualnih problema?

2. Vaše zamerke!

     
     
3. Šta biste dodali?      
     
4. Da li biste preporučili "EUFRAT" drugima:  
Da
Ne